เปลี่ยนรหัสเข้าใช้งาน
*
จำเป็นต้องกรอก
*
จำเป็นต้องกรอก
*( เช่น 25050130)
จำเป็นต้องกรอก
* (ใช้เป็น user ในการเข้าสู่ระบบ)
จำเป็นต้องกรอก
* (ไม่ต้องกรอกขีด)
จำเป็นต้องกรอก
คำแนะนำในการกรอก Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน
กระทรวงแรงงาน ยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยการตรวจสอบ Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน
*
จำเป็นต้องกรอก
*
จำเป็นต้องกรอก